Üdvözöljük a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének honlapján

.

„A szociális munka olyan gyakorlat alapú szakma és tudományág, amely elősegíti a társadalmi változást és fejlődést, a társadalmi összetartozást, valamint az emberek hatalommal való felruházását és felszabadítását.
A társadalmi igazságosság, az emberi jogok, a közös felelősségvállalás és a különbözőségek tiszteletének elvei központi helyet foglalnak el a szociális munkában. A humán és társadalomtudományok elméleteivel, valamint a helyi tudásokkal felvértezve a szociális munka embereket és rendszereket aktivizál, hogy választ adjon az élet kihívásaira és előmozdítsa a jóllétet. A fenti definíció egyes részei a nemzeti és/vagy helyi szinteken nagyobb jelentőségűek lehetnek.” (IFSW, 2014)

A Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete (SzMME) 1988-ban jött létre. Az egyesület célja a szociális munka elismertségének, társadalmi megbecsülésének növelése; a  szociális munkások, szociális szakdolgozók szakmai támogatása és szakmai érdekképviselete, valamint a kliensek érdekképviseletének támogatása. Tevékenységünket a szociális munka nemzetközi definíciója és a szociális munka Etikai kódexe szellemiségét szem előtt tartva végezzük.

Egyesületünk tagja a Szociális Szakmai Szövetségnek (3Sz), a Gyermekjogi Civil Koalíciónak és az International Federation of Social Workers-nek (IFSW), céljait a terület érdekvédelmi szervezetivel együttműködve valósítja meg.

Az Egyesület vezetése 2020. őszén megújult, ezt követően újjászerveztük tevékenységünket, hogy a kitűzött céloknak és az értékrendjének megfelelően működhessünk. 2022. januárjában elfogadtuk az Egyesület új Alapszabályát és egy új elnökség állt munkába, folytatva a megkezdett folyamatokat és tevékenységeket.

Honlapunkon tájékozódhat az Egyesület tevékenységeiről, eseményeiről.

Legutóbbi bejegyzések
szmme