Közlemény a 2022. április 3-i népszavazásról

Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének közleménye a 2022. április 3-i népszavazásról.

 

A szociális munka az emberi méltóság, az emberi értékek és az emberi jogok tiszteletére épül, előmozdítja az emberek szociális, szellemi és erkölcsi jólétét, valamint fizikai és szellemi egészségét. A szociális munkás elismeri és tiszteletben tartja a társadalom sokszínűségét, figyelembe veszi az egyének, családok, csoportok és közösségek különbségeit. A szociális munka arra törekszik, hogy a hatalmon lévők és az egész társadalom figyelmét felhívja a társadalmi igazságtalanságokra.

 

Hivatásunk képviselői egyre növekvő aggodalommal figyelik az elmúlt években az LMBTQI emberek ellen irányuló politikai kampányok sorozatát, melynek következtében ezeket az embereket egyre fokozódó hátrányos megkülönböztetés, társadalmi megbélyegzés éri.  A morális pánikot keltő politikai akciók, nemzetközi jogi elvekkel, szakmai irányelvekkel ellentétes jogszabályalkotás összességében alkalmas a társadalomban élő LMBTQI személyek elleni jogsértő és etikátlan fellépésre, és arra, hogy őket a mindennapi életben hátrányosan, bántalmazóan megkülönböztetésre.

 

Hasonlóan aggasztónak tartjuk, hogy a magyar társadalom gondolkodását napjainkban még mindig előítéletek és hamis információk határozzák meg, s erre alapozva a lakosság egy része kifejezetten támogatóan viszonyul a polgártársaik jogait sértő intézkedésekhez. Az elmúlt időszakban nem csak az alapjogokat védő szervezetek korrekt tájékoztatási tevékenysége volt akadályozott, hanem az előítéleteket megerősítő üzenetek is jelentek meg az állami szervek részéről.

 

A 2022. április 3-ára kitűzött népszavazás kérdései gyermekjogi és szociális szakmai szempontból értékelhetetlenek és értelmetlenek. Hamis politikai premisszákra épülnek, ellenségképet gyártanak, súlyosan torzítják a szexuális és egyéb neveléssel kapcsolatos elképzeléseket, eközben elterelik a figyelmet a gyermeki jogok biztosításának és a gyermekek védelemének valódi problémáiról. A népszavazás a politikai haszonért

 • feláldozza a társadalmi békét;
 • feláldozza a gyermekek fejlődéséhez és neveléséhez szükséges nyugodt, biztonságos társadalmi környezetet;
 • felerősíti az előítéleteket és a társadalmi feszültségeket;
 • negatív színben tünteti fel a társadalom egyes tagjait, összemosva az LMBTQI jelenségeket a pedofíliával.

Ezt hivatásunk etikai értékei alapján elutasítjuk.

 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a korábban elfogadott Alaptörvény-módosítás és a 2021. június 15-én elfogadott 2021. évi LXXIX. törvény olyan rendelkezéseket tartalmaz, mely negatív hatást gyakorol a társadalom számos csoportjára, a gyermekektől az egyszülős családokon át az élettársi kapcsolatban élő párokig.

 

Az elfogadott jogszabályok további fontos hatása, hogy minden felvilágosító tevékenységre korlátozást jelentenek: a szexuális kultúrával, nemi élettel, nemi irányultsággal, szexuális fejlődéssel, a kábítószer fogyasztás káros hatásaival, az internet veszélyeivel és egyéb testi és szellemi egészségfejlesztéssel kapcsolatos foglalkozásokra egyaránt vonatkoznak. A gyakorlatban látható, hogy az intézkedés általános félelmet, a segítő szakemberekben bizonytalanságot keltett, fokozta a feszültséget azok között, akiknek a gyermekek és fiatalok érdekében együtt kell működniük.

 

És ami a legfontosabb: a tinédzser korban identitási és orientációs fejlődési krízisben lévő fiatalok számára korlátozza a szakmailag megalapozott, valódi segítséget jelentő szakemberek és információk elérését. Tudatában kell lenni annak, hogy a téren a felelősség óriási: a tizenéves fiatalok mindenképpen megszerzik az információkat azokról a jelenségekről, amelyek felkeltik érdeklődésüket, de ha nem állnak rendelkezésre a megfelelően felkészített, fiatalokkal szót érteni képes szakemberek, akkor marad az internet és a kortársak által közvetített információk – melyek gyakran tévesek vagy félreértelmezhetők.

 

A Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete a fentiek szellemében

 • elítéli a társadalmi kisebbségek, ezen belül a szexuális kisebbségek elleni, téves képzeteket és előítéletek erősítő és azokat felerősítő politikai akciókat;
 • követeli, hogy az állam ne akadályozza a szakmailag megalapozott információk elérését, ne korlátozza a szakemberek segítségnyújtását a köznevelési intézményekben és más színtereken sem;
 • követeli, hogy a kormányzat biztosítsa az életkornak megfelelő szexuális és egyéb testi és szellemi egészségfejlesztéssel kapcsolatos, illetve prevenciós foglalkozások működési feltételeit, ne korlátozza az ezen a téren kiemelkedő szakmai munkát folytató civil szervezetek munkáját;
 • elvárja, hogy a magyar állam a modern jogállami követelményeknek megfelelően  vallási – és lelkiismereti kérdésekben semlegesen működjön és működtesse közintézményeit, hagyja érvényesülni a lelkiismereti és vallásszabadságot;
 • követeli, hogy az állam tegyen meg minden intézkedést az LMBTQI személyek valódi esély- és jogegyenlősége biztosításáért, számolja fel a jelenleg érvényben lévő diszkriminatív intézkedéseket és az azokat megalapozó jogi és egyéb tényezőket;
 • kinyilvánítja csatlakozását a civil szervezetek azon felhívásához, mely szerint az április 3-i népszavazáson az érvénytelen szavazat a szakmailag és etikailag elfogadható szavazási mód.

 

Kecskemét, 2022. március 27.


Meleg Sándor
SzMME elnök

 

Jelen szakmai állásfoglalás alapjául szolgáltak:

 • Szociális Munka Etikai Kódexe, melyet legutóbb a Szociális Szakmai Szövetség 2022. március 21-én fogadott el;
 • Az Európai Unió Alapjogi Chartája;
 • Az 1991. évi LXIV. törvénnyel hirdetett ENSZ Gyermekjogi Egyezmény;
 • WHO Európai Regionális Irodája által kiadott európai szexuális nevelés irányelvei;
 • A Gyermekjogi Civil Koalíció állásfoglalása „Magyarország alaptörvényének kilencedik módosítása” gyermekjogokat közvetlenül érintő rendelkezéséről, 2020. december 22.
 • A Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület állásfoglalása a Magyar Országgyűlés által 2021. 06. 15 – én elfogadott 2021. évi LXXIX. törvénnyel kapcsolatban, 2021. június 30.

 

.

A közleményhez csatlakoztak:

Szervezetként
 • Szociális Innováció Alapítvány
 • Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület
 • HAJSZOLT Egyesület
 • Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület
Magánszemélyként
 • Hegyesi Gábor
 • Talyigás Katalin
 • Pál Tibor
 • Kozma Judit
 • Flaskárné dr. Hőnigh Magdolna
 • Cseh Angèla
 • Szokoli Erzsébet
 • Szokolai Róbert
 • Arany Vera