Gondolatok választás után

Kedves Kollégák!
Kedves SZMME Tagok, Támogatók és Szimpatizánsok!

 

Az országgyűlési választások eredménye mindenkit meglepett. Bennünket is. Mi ugyan közvetlenül nem politizálunk, de szakmai munkánkra és legfőképpen ügyfeleink mindennapi életére igen erős hatást gyakorol a politika, így már csak a (sokszor politikailag néma) klienseink miatt se maradhatunk szótlanok. A választási eredmények miértjeinek és hogyanjainak elemzését meghagyjuk a politológusoknak. A mi dolgunk az, hogy reagáljunk a segítő szakmákat, ezen belül a szociális munkát érintő (és várható) kérdésekre, tendenciákra.

 

Igyekszünk folyamatukban és dinamikájukban nézni a társadalmi jelenségeket. A szociális munka és társszakmáinak helyzete sem az elmúlt 12 évben, sem a prognosztizálható közel-jövőben nem mondható ideálisnak. Az a tény, hogy egyre kevesebb szociális munkás tanul az egyetemeken, egyre nagyobb a szakemberhiány és egyre kevesebb érdemi szociális munkát végző munkahely nyílik, ügyfeleink oldaláról jogfosztásként értelmezhető. Álláspontunk szerint a segítésnek (a segítő szolgáltatásoknak) nem jótékony adományként, hanem jogként és professzionális tevékenységként kell működnie.

 

Élt bennünk a remény, hogy 2022-től legalább egy csipetnyivel szakmaibb és a társadalmi problémákra adekvátabb válaszokat adó korszak jön. Aki követte az eseményeket, az láthatta, hogy számtalan nonprofit szervezetben sok-sok szakértő dolgozott azért, hogy megújult szakmai koncepciókkal és megoldásokkal rukkoljon elő. De a jelen állás szerint a következő négy év sem lesz a szakma hazai fénykora, s a szakmát megújító elképzelések sorra asztal-fiókba kerülnek. A nagyobbik baj azonban az, hogy akiknek már eddig is nehéz volt a sorsa, azoknak ezután még nehezebb lesz.

 

E trendek az SZMME részéről is igényelnek némi újratervezést. Azon dolgozunk, hogy a már megindított projektünk és megalakult munkacsoportjaink a jelenlegi helyzetben is tovább tudjanak működni.

 

Szeretnénk megerősíteni felétek, hogy - az aktuális politikai helyzettől függetlenül - szakmai értékeink változatlanok. A 2022. januári tisztújításkor megalapozott alapelveinknek megfelelően, az SZMME továbbra is hallatni fogja a hangját a szakma, a szakemberek és ügyfeleink érdekében. Kiállunk a szociális munka értékei és az Etikai kódexben foglalt alapelvek mellett. Továbbra is rá fogunk mutatni a szakmai anomáliákra, hiányosságokra, a szakma elismertségének hiányára.

 

Ebben a munkában rátok, tagokra, támogatókra és szimpatizánsokra is szükség van - talán jobban, mint valaha.

 

Az elmúlt 2 évben 18 alkalommal reagáltunk a szakmát érintő jelenségekre – hol önállóan, hol más szervezetekhez csatlakozva. Ígérjük, hogy e téren tovább fogunk dolgozni és fellépünk az egyre többféle formában megnyilvánuló kirekesztés és az immár kampányosított gyűlöletkeltések ellen, kiállunk a valódi szociális munka érdekében, segítjük azokat, akik e területen dolgoznak és komolyan veszik a segítő szándékot. Mindenkit arra buzdítunk, hogy a negatív tendenciák ellenére se a szakma elhagyását válassza. Jelen helyzetben az a legfontosabb, hogy ki merjünk állni a saját és közös értékeinkért!

 

Köszönjük mindazoknak, akik eddig velünk dolgoztak, és várunk az SzMME köreibe mindenkit, aki szeretne részese lenni ennek a munkának.

 

Sosem volt még ennyire fontos, hogy szakmailag összefogjunk és valódi szakmai közösségeket alkossunk!


SZMME Elnöksége