Tagdíj befizetés 2022

Kedves SzMME Tagok!

 

Egyesületünk Alapszabálya értelmében az Egyesület rendes tagja köteles az adott évi tagdíjat a tárgyév május 31-ig megfizetni. Az SzMME 2022. január 28-i Közgyűlésén elfogadott határozat szerint a 2022. évi tagdíj összege 5 000 Ft, azaz ötezer forint.

 

A tagdíjat az Egyesület bankszámlaszámára kérjük átutalással teljesíteni. Számlaszámunk:

 

ERSTE Bank 11600006-00000000-98655548

 

A Közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „SzMME tagdíj 2022”.

 

A 2022. évben belépett személyek esetében az Alapszabály értelmében időarányos tagdíj-fizetési kötelezettségük van, ennek összegét a tagfelvétellel kapcsolatban kiküldött értesítő levél tartalmazza.

Minden más rendes tag esetén a teljes évi tagdíj befizetését kérjük.

 

Azok, akik az idei év elején az előző évi tagdíjjal (1 000 Ft) azonos összeget már utaltak, csak a különbözetet (4 000 Ft) kell a megadott határidőig teljesíteni.

Ez esetben a közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „SzMME tagdíj 2022 különbözet”.

 

Ezúton felhívjuk a figyelmet, hogy a tagsági viszony felmondási okának tekinthető, amennyiben a tag a tagdíjat a határidő napjáig nem fizette meg, és az Egyesület a tagot 30 napos határidő kitűzésével felszólította a tagdíjfizetési kötelezettsége teljesítésére és a határidő eredménytelenül telt el.

 

Ezúton is köszönjük, hogy a tagdíj befizetésével hozzájárulsz a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének működéséhez!

Üdvözlettel:

Meleg Sándor

elnök