A 3Sz és a SzMME levele a rezsiköltségek növekedésével kapcsolatban

A Szociális Szakmai Szövetség (3Sz) és a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete (SzMME) levelet írt a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárnak a rezsiköltségek változásának szolgáltatókra gyakorolt hatásával kapcsolatban. A levelet elektronikusan juttattuk el a Belügyminisztériumnak, a cikket a válasz érkezésekor frissítjük.

 

 

 

Tisztelt Államtitkár úr!

 

 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatok és intézmények finanszírozása sosem volt bőségesnek mondható, a legtöbb szolgáltató és intézmény csak szűkösen, térítési díj és ezen felül önerő bevonásával volt képes működését biztosítani. A kormányzat által bejelentett, rezsiköltségeket érintő intézkedések a szociális ellátórendszert - mint közületi nagyfogyasztókat – már az ősz során olyan helyzetbe hozzák, mely gyakorlatilag a működésképtelenné válást eredményezik. A július 30-án bejelentett, üzemanyag árakat érintő intézkedés hasonlóan drasztikusan érinti a rendszert, különösen azon szolgáltatásokat, melyek mindennapi működéséhez nélkülözhetetlen a gépjármű-használat (pl. támogató szolgálatok, falu- és tanyagondnokok, utcai szociális munka).

 

Az elmúlt napokban számos fenntartóval, szolgáltatóval és szociális szakemberrel beszéltünk (pl. bentlakásos intézmények, nappali ellátások, nevelőszülők, támogató szolgálatok, család- és gyermekjóléti szolgálatok). Egyöntetű véleményként fogalmazódott meg körükben, hogy a kisebb szolgáltatásoknál több millió, nagyobb szervezeteknél több tízmillió forintos nagyságrendű költségvetési hiányt generálnak ezek az intézkedések (és akkor ebben nem szerepelnek egyéb költségnövelő tételek, a KATA módosítás hatásai, a jövő évi béremelkedések, illetve az infláció). Teljesen egyértelmű, hogy a kihirdetett 2023. évi költségvetési törvény nem nyújt ezekre a kiadásokra fedezetet. Az ellátórendszerben nem állnak rendelkezésre olyan tartalékok és külső források, melyek a megnövekedett rezsikiadásokat képesek lennének ellentételezni. A kormányzati intézkedések eddigi (sajnálatos) gyakorlatának megfelelően láthatóan e téren sem zajlottak előzetes egyeztetések, adatgyűjtések, teljesen hiányzik az ezzel kapcsolatos ágazati tájékoztatás, párbeszédre épülő kommunikáció.

 

Magyarországon ma nincs olyan fenntartó, aki nyugodtan tudna a téli időszakra és a jövő évre tekinteni, sem az önkormányzati/állami szektorban, sem az egyházi szolgáltatóknál, de legkevésbé a nonprofit/civil fenntartású szolgáltatóknál, intézményeknél, melyek mind közül a legkiszolgáltatottabb helyzetben vannak. Számos ellátó érzi veszélyben a működését és ezzel együtt a szociális gondoskodásban részesülők ellátását.

 

A fenti folyamat előre látható következménye, hogy már az őszi időszakban várható a szolgáltatások hozzáférhetőségének és kapacitásainak korlátozása, az ellátások megszüntetése, egyes helyeken a dolgozók elbocsájtása. Több szolgáltató (különösen a civil szektorban) pedig egyértelműen csődközeli helyzetbe kerülhet a közeljövőben. Ennek a helyzetnek az előidézése nem lehet egy kormányzati intézkedésnek sem célja, mellékhatása vagy következménye. A probléma mértékét jelzi, hogy a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerben közel százezer ember dolgozik, és közel egymillió emberről gondoskodik különböző szolgáltatások nyújtásával, ezzel egyike a legnagyobb közszolgálati rendszereknek. Ennek a rendszernek a működése pedig most veszélybe került.

 

A TELJES (!) szociális ágazat működőképességének fenntartása érdekében kérjük, hogy mihamarabb kezdődjenek meg az egyeztetések szolgáltatói szektor képviselőivel, legyen folyamatos és nyílt kommunikáció a szolgáltatók és intézmények bevonásával!

 

Szakmai érdekképviseleti szervezetekként várjuk az Államtitkárság válaszát a következő kérdésekre:

 • Végez-e valamilyen adatgyűjtést, egyeztetést az Államtitkárság azzal kapcsolatban, hogy milyen módon hatnak a jelenlegi intézkedések az ellátórendszer szolgáltatóira, intézményeire? Ha igen, akkor ennek milyen eredményei születtek?
 • Várható-e bármilyen olyan intézkedés, ami az ellátottak érdekében a szolgáltatók működési biztonságát tervezhetően és érdemben javítja?
 • Amennyiben egy szolgáltató úgy dönt, hogy nem tudja továbbá biztosítani a szolgáltatást vagy éppen csődbe megy, akkor a meglévő ügyfélkört kinek tudja átadni, ki tudja a továbbiakban a szolgáltatást biztosítani részükre? Kérjük legyen szíves megküldeni részünkre az ezzel kapcsolatos ügymenetet!

 

Szeretnénk hangsúlyozni, mennyire fontos lenne a jövő tervezéséhez, hogy az ágazat napi szinten átfogó, részletes tájékoztatást és támogatást kapjon – nem csak az intézményrendszerben dolgozó szakemberek, hanem a szolgáltatásokat igénybe vevő sok ezer igénybe vevő ellátásnak biztonsága érdekében.

 

A Szociális Szakmai Szövetség, a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete és a levelünkhöz csatlakozó szakmai szervezetek remélik, hogy az ellátás biztonságát elősegítő megoldások születnek a jelenlegi helyzetre, s bízunk benne, hogy ebben aktív partnerként is támogathatjuk a kormányzatot.

 

Budapest és Kecskemét, 2022. július 31.

 

Tisztelettel:

Meleg Sándor, elnök, Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete - Dr. Szoboszlai Katalin, elnök, Szociális Szakmai Szövetség

 

 

 

A levélhez csatlakozó szakmai szervezetek:

 • Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSz)
 • Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete (SZÁD)
 • Kék Nefelejcs Alapítvány
 • Twist Olivér Alapítvány
 • NEM ADOM FEL Alapítvány Támogató Szolgálat
 • Salus Alapítvány
 • “Esélyt a hátrányos helyzetű embereknek” Alapítvány
 • Figyelj rám Közhasznú Egyesület Kistérségi Támogató szolgálat
 • Speciális Szükségletűekért Alapítvány
 • HAJSZOLT Egyesület
 • Aut-Pont Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány
 • Fehér Bot Alapítvány
 • Szimbiózis Alapítvány
 • Szorgoskert Nonprofit Kft.
 • Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány
 • MIEG Alapítvány
 • Hajdú-Sansz Nonprofit Kft.
 • ÉFOÉSZ Nógrád Megyei Közhasznú Egyesület Támogató Szolgálata
 • Nyugdíjas Szervezetek Egyetető Tanácsa
 • Kiss Adrienn - szociálpolitikai és emberi jogi szakértő, (volt) szociális munkás
 • "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány
 • Szociális és Rehabilitációs Alapítvány
 • Papp Éva - szociális munkás
 • Kun Krisztina - szociális munkás
 • Napfény Otthon Közhasznú Alapítvány
 • Fény Felé Alapítvány
 • Bányász István - szociális gondozó és ápoló, demencia gondozó
 • Autisták Országos Szövetsége
 • Urbanovszky Zsuzsanna - szociálpolitikus

 

szmme 3
3szlogo

A hír első sajtómegjelenése (Népszava)


És a többiek:

collage_szmme2