Egy gondolat az abortusz-szabályok változásáról

Az abortusz a legélesebb társadalmi vitákat kiváltó jelenségek közé tartozik. Nem véletlen, hiszen számos kérdést vet fel az emberi jogokkal, a gyermekvállalással, az anyasággal, a családalapítással kapcsolatban. Az abortusz kapcsán etikai, szociális és egészségügyi dilemmák is felmerülnek.

 

A kormány 2022. szeptember 13-án megjelent rendelkezését, illetve a mögötte álló szándékokat és célokat a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete elhibázottnak és vállalhatatlannak tartja, mert

  • egy érzékeny társadalmi kérdésben úgy döntött a kormány, hogy teljes mértékben nélkülözte társadalmi vitát;
  • a döntés az érintettek bevonása nélkül született meg;
  • a krízishelyzetbe került nőkkel szemben manipulatív, érzelmi zsaroló, traumatizáló magatartást alapoz meg;
  • ugyanakkor hiányoznak a várandós nőt támogató, segítő, krízishelyzetét enyhítő, megoldó intézkedések;
  • a magyar állam évek óta nem tesz semmit a prevenció területén: hiányoznak a hatékony felvilágosító programok, az ezzel foglalkozó szervezetek működését korlátozzák (2021. évi LXXIX. törvény), hiányzik a mindenki számára hozzáférhető, megfizethető (szükség esetén ingyenes) fogamzásgátlás;
  • az abortusz szigorítása első sorban a rosszabb szociális körülmények között élők helyzetét rontja leginkább, akik esetében a nem tervezett várandósság kockázata magasabb és a megszületendő gyermek megfelelő felnevelésének esélyei kisebbek - tehát nagyobb eséllyel kényszerülnek abortuszra;
  • a téma egy alkalmatlan pillanatban került napirendre: részben az USA egyes államaiban bevezetett abszolút abortusz-tilalom, részben a jelenkori magyar társadalmat feszítő, nagyságrendekkel égetőbb társadalmi problémák kontextusában nem lehet ezt az intézkedést a maga jelentőségének megfelelően tárgyalni.

A fentiek mellett számos szakmai szervezet fogalmazott meg jogos kifogásokat, érvelt az intézkedés ellen, mely kifogásokat és érveket itt nem kívánunk részletesen bemutatni. Mindezekre együttesen tekintettel az SzMME tiltakozik a 29/2022. (IX. 12.) BM rendelet ellen, melyet szakmaiatlannak, etikátlannak, tart.

 

Ezen túl az SzMME kezdeményezte, hogy a 3Sz Etikai Kollégium vizsgálja meg a fenti intézkedés szociális etikai vonatkozásait és szükség esetén adjon ki állásfoglalást, segítve a szociális munkások munkáját a krízishelyzetbe került várandósok segítése során.

 

Meleg Sándor

SzMME elnök