Kiállunk a pedagógusok mellett!

A Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete (SzMME) szolidaritását fejezi ki mindazon pedagógusokkal, diákokkal és szülőkkel, akik felvállalták a magyar oktatási rendszerért történő kiállást. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy akár szakembert, akár diákot bármilyen hátrány – ide értve a nyilvános megszégyenítéstől a munkajogi szankcióig terjedő intézkedéseket – érjen azért, mert hangot ad véleményének és kiáll az oktatás társadalmilag kiemelkedő fontosságú ügye mellett!

 

Szociális szervezetként szeretnénk felhívni a szakma, a döntéshozók és a széles nyilvánosság figyelmét arra, hogy az oktatás minden szintje és formája elengedhetetlenül fontos a szociális problémák megelőzésében és hatékony kezelésében. Megfelelő oktatás nélkül nincs sikeres társadalom! Az oktatás a társadalmi integráció legfontabb intézménye!

 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy jelenleg a magyarországi közoktatás a fejlett világ (OECD) egyik legegyenlőtlenebb és legszelektívebb, és egyre inkább szegregáló – olykor nyíltan kirekesztő – közoktatási rendszerévé vált, mely az elmúlt években egyre inkább leszakadt a nemzetközi mezőny élvonalától! Az elmúlt évtizedekben gyakorlatilag megszűnt a magyar oktatási rendszer hátránykompenzáló, társadalmi mobilitást elősegítő szerepe, a társadalmi egyenlőtlenségeket a jelenlegi rendszer konzerválja vagy egyes esetekben még tovább is rontja.

 

Az elmúlt években nem csak a pedagógusokból, speciális tudású pedagógiai szakemberekből (gyógypedagógusok) alakult ki hiány, hanem az oktató-nevelő tevékenységet segítő szakemberekből is (iskolapszichológus, gyermekpszichiáter, stb.).

A kormány megszüntette a szegregációból fakadó hátrányok esetén a bírósági ellentételezés lehetőségét és gyűlöletkeltő akcióban lépett fel a jogaikért küzdők ellen.

A kormány a szociális problémákkal küzdő gyermekek megsegítése helyett az agresszív szankcionálás irányába tett lépést az iskolaőri rendszerrel. Ezt a jelenséget csak részben kompenzálta az óvodai-iskolai szociális segítők megjelenése, mely területen szintén jelentős a létszámhiány.

Az idei évtől pedig kiszorultak az iskolából a sokirányú felvilágosító tevékenységet biztosító szervezetek is, tovább növelve ezzel a családok és a pedagógusok terheit és tovább rontva ezzel a gyermekek hozzáférését a szakszerű információkhoz.

Az oktatási jogokért folyó küzdelemmel szemben a kormányzat a munkavállalói jogok gyakorlásának ellehetetlenítését mutatta fel.

A pedagógusok helyzetének javítása, a szakmai feladatok ellátáshoz szükséges feltételek biztosítása, a dolgozók bérének biztosítása nem az Európai Unió, hanem a magyar állam feladata.

 

A szociális területen tapasztalt problémák megoldásához értelem szerűen a korszerű, hozzáérhető és magas színvonalú szociális ellátórendszer biztosítása a legfontosabb eszköz, ugyanakkor a társadalmi problémák megelőzésében és sikeres leküzdésében elengedhetetlen a jól működő közoktatási rendszer (ide értve a szakképzési rendszert és a felsőoktatást is). Elengedhetetlenek a társadalmilag és anyagilag is megbecsült szakemberek, a 21. századi igényeknek megfelelő innovatív gondolkodást fejlesztő oktatási rendszer és a társadalmi hátrányok kompenzálását elősegítő támogató szakemberek és rendszerek jelenléte.

 

A tanszabadság, az alapvető munkavállalói jogok biztosítása, a tisztességes fizetés és a jelenleginél lényegesen egyenlőbb, kevésbé szelektív, kevésbé szegregáló és integratív közoktatás követelése egymástól elválaszthatatlan. Az  esélyegyenlőség és a társadalmi igazságosságra törekvés sem elválasztható a tanárok és a szociális munkások megbecsültségétől.

 

Ezúton kérünk minden szociális munkást és szociális szakdolgozót, hogy álljanak ki a pedagógusok ügye mellett és erre hívják fel mások figyelmét is.

 

Meleg Sándor

SzMME