Az adatkezelés általános elvei


A Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete (mint adatkezelő) a személyes adatokat kezelése során a Ptk. és az Ectv. rendelkezései alapján az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit alkalmazza.


Tagsági adatok kezelése
A tagok személyére vonatkozó adatok, illetve a tagok személyes azonosító adatai, kapcsolattartási adatai és szakmai tevékenységükkel kapcsolatos, önként megadott adatai nem nyilvánosak.

A tagnyilvántartást az Elnökség erre kijelölt tagja vezeti.

A tagok adatait az Elnökség kizárólag az Egyesület Alapszabályban rögzített feladataival, működésével kapcsolatban használja. Harmadik félnek az Egyesület birtokában lévő adat csak a tag hozzájárulásával adható ki.


A tagság megszűntét követően a személyes adatokat a jogszabályi előírásnak megfelelően töröljük.