SzMME tevékenységek

Közösség, aktivitás és együttműködés...

"célunk a szociális munka mint egységes és közös elvekre épülő szakterület, önálló szakma megteremtése"

Munkacsoportok

Az Egyesület tagságát érdeklődésük szerint munkacsoportokba szervezzük, ahol havi rendszerességgel beszélünk meg különböző problémákat és tervezzük az aktivitásokat.

Gyorstalpaló

Havi rendszerességgel szervezünk nyílt, online beszélgetéseket aktuális problémák, jelenségek köré építve.

Érdekvédelem

A szociális szakma és kliensek érdekeinek képviseletéért együttműködünk szakszervezetekkel, szakmai szervezetekkel.

Állásfoglalások

Az Egyesület a társadalompolitikát, szociálpolitikát és szociális munkát érintő kérdésekben véleményt és javaslatot fogalmaz meg.

Szakmai ismeretterjesztés

Ismeretterjesztés, felderítés, tanácsadás, segítségnyújtás, szolgáltatások szervezése és  nyújtása...

Képviselet

Egyesület képviseli a szociális munkásokat hazai és nemzetközi eseményeken

---

---