Előzetes az UNIDIV kutatásból

Idén júniusban 250-en válaszoltak a Sokszínű Egység: Az LMBTQI egyenlőség érvényesítése a szakmai szervezetek munkájában Magyarországon (UNIDIV) projektben közzétett kérdőívére (és emellett készült 34 interjú is, ami szintén nagyszerű eredmény). Az adatok értékelése még folyamatban van – rengeteg információt kell elemezni -, de néhány apróságot már megnéztünk.

 

 

 

Mivel a szociális ágazatban dolgozók demográfiai adatairól meglehetősen kevés megbízható, kutatási referenciaként is használható forrás áll rendelkezésre, így a felmérést nem tekintjük reprezentatívnak. A kérdőívünk kitöltői 25-70 év közötti szakemberek voltak, átlagos életkoruk 44,7 év volt. Legtöbbjük (42%) a fővárosban vagy környékén dolgozik, közel azonos arányban vannak megyei jogú városokból , illetve járásközpont településekről kollégák (16-17%). A mintában meglepően magas (35%) volt a vezető beosztásúak aránya. A kitöltők 4/5-e szociális felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A munkahelyek fenntartóit tekintve a többség (70%) az állami szektorból érkezett, az egyházi fenntartók munkatársai egészen kis arányban jelentek meg (8%).

 

 

A kutatásból két – szorosabban összefüggő - elemet emelnénk ki előzetesen. Az egyik a liberális – konzervatív tengelyen történő önmeghatározást. E téren (nem meglepő módon) a szakma súlypontja a liberális oldal felé billent. Mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy a teljes dolgozói állományra ebből még nem lehet általánosítani, hiszen maga a felmérés nem volt reprezentatív és elképzelhető, hogy egy LMBT+ kérdőív kitöltésében eleve a liberálisabb szemléletű szakemberek vesznek részt, de legalábbis nagyobb hajlandósággal foglalkoznak ezzel a témával.

 

 

konz

A minta mérete miatt szintén óvatosan kezelendő, de látható, hogy a szakmai attitűdök bizonyos paraméterek mentén szétválnak, pl. az egyházi fenntartóknál dolgozók körében az eloszlás egyértelműen a konzervatívabb álláspont felé tolódott. A település-típusok szerinti összehasonlításban Budapest és környéke markánsabb liberális szemléletet jelzett vissza, míg a megyei jogú városok és a kistelepülések körében ez a jelleg erősen a konzervativizmus felé tolódott (a városok nagyjából a kettő közötti régióban vannak).

 

 

Az LMBTQ+ személyekkel kapcsolatban megfogalmazott, főként társadalmi sztereotípiákra épülő kijelentéseket a válaszadók jelentős része (kijelentéstől függően 70-90%) elutasítja. A konzervatív-liberális polarizáció azért is érdekes, mert az LMBTQ+ közösséggel kapcsolatban megfogalmazott állításoknál a válaszok az első adatok szerint ezzel a dimenzióval szorosan összefüggnek (hogy milyen mértékben, azt még részletesebben elemezgetjük).

 

 

unidiv1

 

Összességében nagyon érdekes és értékes anyag jött össze a kutatásból, amit a későbbiekben még hosszasan fogunk tudni fejtegetni.

 

 

 

Ha érdekel az UNIDIV projekt és szeretnél bekapcsolódni a későbbi programokba akár résztvevőként, akár megvalósítóként, jelentkezz! Várunk csapatunkba!

 

A projekt az Európai Bizottság Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek programja támogatásával valósul meg.

sokoldalunem