Év eleji információk

A Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete 2023. évi működésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a tagságot:

 

Közgyűlés

Az elnökség döntése alapján az SzMME éves Közgyűlését 2023. február 8-ára hívjuk össze. A Közgyűlés kezdő időpontja 18 óra, a határozatképtelenség esetére összehívott megismételt közgyűlés 19 órakor kezdődik. A Közgyűlésen a rendes tagok szavazati joggal, a pártoló tagok tanácskozási joggal vehetnek részt. A Közgyűlést online formában, a Google Meet felületen tartjuk (meet azonosító a meghívóban)

A Közgyűlés fő témája az éves beszámoló, illetve az elnökség egy tagjának lemondása miatt részleges tisztújítás lesz. Az elnökségi tagságra bármely rendes tag jelölhet és jelölhető, a szavazásra a jelölt elfogadó nyilatkozata alapján a Közgyűlésen lesz lehetőség titkos szavazással.

A napirend esetleges kiegészítésének igényét, illetve a beszámolóval kapcsolatos észrevételt, kérdést írásban, az szmme.2022@gmail.com címre lehet küldeni.

Az éves beszámoló tervezetét és a meghívót minden tagnak elektronikus levélben küldtük ki (akihez esetleg nem érkezik meg, kérem, jelezze!).

 

2023. évi tagdíjak befizetése

A Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete (SzMME) Alapszabályának 5.1. és 5.3. pontja alapján a rendes tag köteles tagdíjat fizetni. Az elnökség döntése alapján az idei évre nem terjesztünk a Közgyűlés elé tagdíj módosítást, így az SzMME Közgyűlésének 7/2022. (I. 28.) számú közgyűlési határozatával megállapított tagdíj (5.000 Ft/év) marad érvényben. Kérjük ez alapján, hogy a tagság legkésőbb 2023. május 31-ig a tagdíjat fizesse be az SzMME folyószámlájára. Utalási számlaszám: 11600006-00000000-98655548. A Közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „SzMME tagdíj 2023”.

 

Ezúton köszönjük mindenkinek, hogy befizetésével hozzájárul az SzMME működéséhez!

 

2023. évi terveink

Az SzMME 2023. évi munkatervét az elnökség hamarosan elkészíti, szeretnénk az eddig megkezdett tevékenységeket tovább vinni és bővíteni. Örülnénk, ha minden tag be tudna kapcsolódni ezekbe az aktivitásokba. A várható programokkal kapcsolatban kérjük, hogy kövessétek az SzMME honlapját, Facebook oldalát és a szakmai csoportokat. És amennyiben ötleted, észrevételed van az SzMME működésével kapcsolatban, keress minket bátran!

 

Meleg Sándor
SzMME elnök