Szolidaritás konferencia

Szolidaritás egy befogadó társadalomért és a szociális szakmáért

A hazai szociális szakmában kialakult helyzet, a jogszabályi, intézményi, fenntartói környezet jelentős megváltozása, a szolgáltatások finanszírozásának szűkülése, de ezzel együtt a szakmai gyakorlat, a szociális képzések és kutatások innovációinak eredményei arra vezetnek, hogy nagyfokú koordinációval, együttműködéssel a Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület (Iskolaszövetség – ISZ), a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Tudományos Bizottság Szociális Munka Albizottsága (MTA SZMA), a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete (SZMME), a Szociális Szakmai Szövetség (3SZ) és a Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület (HRSzE) közös, jelenléti, egy napos szakmai tudományos konferenciát szervez.

 

Időpont:     2023. október 13., péntek, 1000 – 1600

Helyszín:    Eötvös Lóránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar (ELTE TáTK)

Budapest, XI. Pázmány Péter sétány 1/A.

 

Az esemény hivatalos Facebook oldala: https://www.facebook.com/events/220414560890880/

 

lagymanyos-25-thumb

 

Konferenciánk célja

  • a szakterülettel kapcsolatos szakmai, képzési és kutatási eredmények, fejlesztések bemutatása hasznosítása, szinten tartása;
  • a szakmai problémák kutatási és képzési vonzatainak körvonalazása;
  • a kapcsolódó rövid- és  középtávú szakma-, kutatás- és képzésfejlesztési perspektívák felvázolása és
  • a szakemberek közötti konstruktív együttműködés, szakmai párbeszéd elősegítése a személyes találkozás révén.

A konferencia előzetes tartalma/programja

900-1000     Regisztráció

 

1000-1010    Köszöntő, megnyitó

Prónai Csaba, dékán (ELTE-TáTK)

 

1010-1130    PLENÁRIS ELŐADÁSOK

 Levezető elnök: Fábián Gergely (MTA SZMA)


•    Merre tart a szociális szakma a világban és Európában?

Walter Lorenz, professor emeritus

•  Az International Federation of Social Workers Europe konferenciájának üzenetei

Against all odds - A Social Europe is Possible Where No One is Left Behind
Meleg Sándor (SzMME)

•    Az Európai Szociális Munkásokat Képző Iskolák Szövetsége (European Association of Schools of Social Work) konferenciájának tapasztalatai

Diversity and Social Work Education: Building Bridges for Sustainable Future

Bányai Emőke, Fehér Boróka (Iskolaszövetség)

•    A szociális szakma itt és most

Gyakorlat - képzés - kutatás új helyzetben

Szoboszlai Katalin (3Sz)

 

1130 – 1200     Kérdések, hozzászólások

 

1200 – 1245     Büféebéd 

 

1245 – 1530    WORKSHOPOK

 I. SZOCIÁLIS MUNKA A VÁLTOZÓ TÁRSADALMI KÖRÜLMÉNYEK METSZÉSPONTJAIN

Levezető: Meleg Sándor (SzMME)

•   Kivonuló, zsugorodó vagy gondoskodó állam? - A szociális szakmákra ható értékek és ideológiai előfeltevések változásai a szociális törvény módosításának parlamenti vitáiban

Vida Anikó (SZTE ETSZK)

•    „Mi nem létezünk, csak vagyunk” – A szociális ágazatról alkotott vélekedések vizsgálata

Bogárdi Tünde, Kocsis Brigitta (EKKE GTK TTI)

•    A professzionalizáció és deprofesszionalizáció hullámain

Bányai Emőke (ME BTK ATTI), Szokoli Erzsébet (szupervízor), Tóbiás László (VÉF)

•    Érdekvédelem kihívásai a szociális ágazatban

Meleg Sándor (SZTE ETSZK, SZMME), Érczi Zsolt (SZMME)


II. SZOCIÁLIS MUNKA ÉS SZOCIÁLPEDAGÓGIA A GYAKORLATBAN I.           

Levezető: Bulyáki Tünde (ELTE TáTK)

•    Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység gyakorlati szakembereinek tapasztalatai a különböző beavatkozási szinteken (egyéni, csoportos és közösségi szinteken)

Herczeg Viktória (CSGYJK Gyula)

•    A cigány gyerekek évszázadok óta felhalmozódott hátrányainak leküzdésére tett kísérlet: az InDaHouse Hungary Egyesület (Hernádszentandrás) tevékenységének és módszertanának bemutatása

Benkő Fruzsina (InDaHouse)

•    Veszteségek feldolgozásában nyújtott támogatás és gyászolók kísérése a szociális munka praxisában

Gecse-Simon Orsolya (szociális munkás szupervízor)

    Önsegítő, közösségi alapú, szociális és kreatív ipari szolgáltatások és energiahatékony szelíd technológiák kutatása és fejlesztése.

Arapovics Mária (ELTE TáTK)


III. SZOCIÁLIS MUNKA ÉS SZOCIÁLPEDAGÓGIA A GYAKORLATBAN II.   

Levezető: Kozma Judit (ISZ, 3SZ)

•    Az idősek kiszolgáltatottsága és kockázatai a digitalizált szolgáltatások útvesztőiben: gondolatok a rejtett ageizmus új arcáról

Szabó Lajos (ELTE TáTK)

•    Biztonságos intézmények. Női ellátottak biztonsága és biztonságérzete koedukált intézményekben

Fehér Boróka (KRE GESZK), Lengyel Lea (BMSZKI)

•    Szociális munka prostitúcióban lévő magyar nőkkel egy belga piros lámpás negyedben. Prostitúcióban lévő magyar nők és a helyi szociális munkások narratíváinak összehasonlítása és a szolidaritás kérdései

Bolonyai Blanka (ELTE TáTK)

•    Menekülés az állami gyermekvédelem elől: szülői exit-stratégiák azonosítása

Rácz Andrea, Sik Dorottya, Tanító Zsófia (ELTE TáTK)

•    Transzgenerációs Holokauszttúlélők trauma-narratívái és megküzdési stratégiái

Kövér-Van Til Ágnes, Háberman Zoltán, Indries Krisztián (ELTE TáTK)


IV. TÖREKVÉSEK A PRAXIS-KUTATÁS-KÉPZÉS EGYENSÚLYÁRA  

Levezető: Budai István (ISZ, MTA SZMA)

•    Kultúra és szociális munka. Otthonra találása a művészetben.

Ládonyi Zsuzsanna (VÉF)

•    Egyetemi oktatók a szociális munka területén. Az akadémiai pálya aktuális kérdései

B. Erdős Márta (PTE BTK Szociális Innovációs Értékelő Kutatóközpont)

•    Elmélet és gyakorlat – Az egyetemi oktatás híd szerepe a távolság áthidalásában

Szécsi Judit (ELTE TáTK)

•    Fenntartható szociális életpálya (?!)

Bognár Szabina, Komáromi Hajnalka (PTE KPVK)


V. KUTATÁSOK ÉS ESZKÖZÖK A PRAXIS FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN   
     

Levezető: Fábián Gergely (MTA SZMA)

•    Empowerment, mint indikátor
Kormányos Klaudia, Héderné Berta Edina (SZTE ESZTK)

•    A Szociális Munka Énhatékonyság és a Szociális Munkás Empowerment Skálák magyar változatainak kidolgozása
Szoboszlai Katalin, Tóth Anikó Panna , R. Fedor Anita, Fábián Gergely (DE ETK)

•    Professziókutatás a család- és gyermekjóléti alapellátásban. A családsegítő szakemberek szakmaképének jellemzői

Juhászné Fazekas Zsuzsanna (DE BTK)

•    A képzési és kutatási konferencia, mint jó gyakorlat a szekszárdi szociálpedagógia mesterképzésben

Nagy Janka Teodóra, Hágen Zsuzsanna (PTE KPVK)

•    A szociális munka digitális kihívásai

Varga István, Ezer-Ferenc Veronika (PTE KPVK)

 

1530 – 1600    Visszajelzések, összegzés, a konferencia zárása

 Levezető: Bányai Emőke (ISZ)

 

Sok szeretettel várjuk a rendező szervezetek (ISZ, SZMA, SZMME, 3SZ) és más szakmai, akadémiai és civil szervezetek tagjait, a praxisban dolgozó szociális szakembereket, a képző iskolák tanárait, tereptanárait, érdeklődő (különösen TDK és doktorandusz) hallgatóit, a szociális témák kutatóit, kutató műhelyek tagjait, külföldi egyetemek magyar nyelvű szociális képzések iskoláinak képviselőit, a témákban érintett, vagy érdeklődő személyeket.

 

 

prez

 

Előadás, prezentáció, absztrakt beküldés

A konferencián prezentációt vállalóktól a szervezők max. 3000 karaktert jelentő, magyar nyelvű absztrakt beküldését várják 2023. SZEPTEMBER 11-ig, az iskolaszovetseg2022@gmail.com címre. A téma absztraktok előzetes ismerete alapján a prezentációk időtartama 15-20 perc lesz, melyet maximum 15 perc vita követ. A prezentálóknak törekednie kell a résztvevők reflexióinak serkentésére is, hogy a workshopokon eleven, alkotó jellegű és vitatkozó hangulatú diskurzusok legyenek.

Az absztrakt elfogadásáról 2023. szeptember 20-ig ad visszajelzést a szervező. Az elfogadott absztraktok a konferencia absztraktfüzetében megjelennek. A szervezők fenntartják maguknak a jogot további prezentáló személyek felkérésére és meghívására is. Az egyes prezentációk eddig nem publikált tanulmány változatának megjelentetését a lektorálási eljárás alapján a Párbeszéd szociális munka folyóirat vállalja.

 

Regisztráció és részvétel

Részvételi (regisztrációs díj):

  • prezentációkat tartóknak 2 000 Ft
  • hallgatói jogviszonnyal rendelkezőknek 2 000 Ft
  • a rendező szervezetek tagjainak 3 000 Ft
  • nyugdíjas 3 000 Ft
  • más résztvevőknek 8 000 Ft  

Regisztráció megnyitása: 2023. szeptember 1.

Regisztráció határideje: 2023. október 2.


A konferencia regisztrációt október 2-án lezártuk


Regisztrációs díj befizetésének határideje: 2023. október 10. (az utalással kapcsolatos információkat a regisztrációt visszaigazoló e-mail tartalmazza).

 

A rendezvényre sok szeretettel várnak mindenkit a szervezők:

Bányai Emőke (Iskolaszövetség)

 

Fábián Gergely (MTA SZMA)

 

Meleg Sándor (SZMME)

 

Szoboszlai Katalin (3SZ)