A Buen Vivir jelentése és üzenete

A Szociális Munka Világnapja 2024-ben március 19-én lesz. Az esemény plakátjának szlogenje a „Buen Vivir – shared future for transformative change”, magyarul: „Buen Vivir - valódi változás a közös jövőért”. A témát a Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége (IFSW), a Szociális Jólét Nemzetközi Tanácsa (ICSW), valamint a Szociális Munkásokat Képző Iskolák Nemzetközi Egyesülete (IASSW-AIETS) választotta ki, alapjául a Globális Agenda szolgált. A plakát tervezője Martha Rothblum.

 

De mit is jelent pontosan a Buen Vivir? A Buen Vivir (a kecsua nép „Sumak Kawsay” kifejezésének spanyol fordítása) egy őslakos filozófiai elv és világnézet, amely az emberi lényben, mint a természeti és társadalmi környezet részében gyökerezik. Céljai a szükségletek kielégítése, a méltó élet és méltó halál elérése, a „szeretni és szeretve lenni” elv megvalósítása, az egészségesben, békében és harmóniában létezés a természettel, és a kultúrák fennmaradása. A Buen Vivir elérésének feltétele, hogy embereknek legyen egyáltalán szabadidejük az elmélkedésre, élni tudjanak az alapvető emberi jogokkal és szabadságjogokkal, hogy legyenek valódi lehetőségeik, megélhessék a saját – egyéni és kollektív – identitásukat, elérhessék céljaikat az életben anélkül, hogy mások szabadságát és jogait eközben korlátoznák, és anélkül, hogy másokat elnyomnának.

 

A #WSWD2024 téma azt hangsúlyozza, hogy a szociális munkásoknak olyan innovatív, közösségeket középpontba helyező megközelítéseket kell alkalmazniuk, amelyek az őslakosok bölcsességén és a természettel való harmonikus együttélésen alapulnak. Világunk sokrétű válságokkal néz szembe, az erőszakos konfliktusoktól kezdve, a környezet leromlásán át a tartós szegénységig és a politikai egyenlőtlenségekig. Emiatt a szociális munkának fejlődnie kell, és innovatív, változást generáló megközelítéseket kell alkalmaznia, amelyek közösség által irányítottak és amelyek őslakos bölcsességekkel átitatottak.
A Buen Vivir és ahogyan ez értelmezi a jóllétet, a teljes, harmonikus, kiegyensúlyozott, etikai elveken és értékeken alapuló teljes életet, ami alapvetően szembe megy a napjainkban sajnos oly jellemző, a fejlődést kizárólag a gazdasági növekedéssel mérő szemlélettel. Ez egy életelv, mely a latin-amerikai és a karib-tengeri térség őslakosainak világlátásán és ősi tudásán alapul:

  • (a) reláció – az egész elemei közötti összekapcsolódás
  • (b) kölcsönösség, a fent, lent, most, az ember és a természet közötti kölcsönös kapcsolat, egyfajta társ-részvétel;
  • c) összhang, amely arra utal, hogy a valóság elemei hogyan felelnek meg egymásnak harmonikusan;
  • (d) komplementaritás, amely azon alapul, hogy az ellentétek egymást kiegészíthetik, mivel semmi sem felesleges.

A Buen Vivir elve arra hívja fel a szociális munkások figyelmét, hogy a valódi jólétet helyezzék előtérbe, amely a közösségben és a természettel való harmóniában gyökerezik. A szociális munkásoknak kiemelt szerepe van a jelentős, pozitív változások elérésében, a virágzó és fenntartható közösségek támogatásában, melyek a kölcsönös tiszteleten alapulnak. Az IFSW célja, hogy ezt az elvet támogassák, elősegítve egy olyan ökoszociális világ létrejöttét, amely a befogadáson, a tiszteleten, a kölcsönös megértésen és az emberi jogok érvényesítésén alapul.

 

Fontos felismerni, hogy minden politikai cselekvést kulturális meggyőződések és világnézetek támasztanak alá, amelyeket figyelembe kell venni az ökoszociális világ közös építésénél. A helyi és globális szakértelem, cselekvés és támogatás is szükséges ahhoz, hogy új utakat találjunk a válságra való reagáláshoz. Eközben a politikák, gyakorlatok és cselekvések közös tervezésének és megvalósításának a befogadásra, a generációk közötti tiszteletre és a kölcsönös megértésre kell alapulnia, valamint a béke, a kiegyensúlyozott fejlődés, az emberi jogok tiszteletben tartása és a fenntartható fejlődés feltételeinek együttes megteremtése a cél. A cselekvés új módjai közé tartozik a politikai módszerek alkalmazása a társadalmi változások előidézésére. A szociális munkások különböző okokból kifolyólag azonban általában nehezen tudnak politikai nyilatkozatokat tenni, megkérdőjelezni politikai döntéseket, intézkedéseket és fellépni azok ellen. Ezért a szociális munkásoknak globálisan össze kell fogniuk, támogatniuk kell egymást és meg kell osztaniuk a változás eléréséhez szükséges módszereiket! Arra kell összpontosítani, hogy mi köti össze a szociális munkásokat és nem arra, ami megoszt bennünket, ismerjük el a különbségeket, miközben egyetértünk abban, hogy milyen közös jövőt szeretnénk!

 

Joachim Mumba, az IFSW elnöke szerint: „a Buen Vivir összecseng a szociális munka alapértékeivel. Miközben a Szociális Munka Világnapját ünnepeljük, támogassuk ezt az elvet, és támogassuk azt a jövőt, amelyben a közösségek és a természet harmóniában élnek együtt, egy olyan jövőt, ahol a szociális munkások a helyiekkel közösen terveznek és építenek békés közösségeket, amelyek kulcsfontosságúak közös, fenntartható jövőnk szempontjából”.

 

Sang-Mok Suh, az ICSW elnöke ezt nyilatkozta: „Ez a téma magába foglalja a szociális munka lényegét. Emlékeztetőül szolgál, hogy a jelentős változások eléréséhez olyan közösségi kezdeményezéseket kell felkarolni, amelyek az őslakos bölcsességen és a természettel való harmonikus együttélésen alapulnak. Egységre, együttműködésre és átalakító cselekvésre szólít fel.”

 

A Szociális Munka Világnapján fogjunk össze a Buen Vivir zászlaja alatt és dolgozzunk egy közös jövőért, olyan változásért, mely a közösségi kezdeményezéseken és a természettel való harmonikus kapcsolaton alapul!

 

Források:

  • Launch of Global Agenda Theme 4: “Buen Vivir: Shared Future for Transformative Change”. IFSW. 2023.02.01. LINK
  • Global Agenda for Social Work and Social Development. LINK
  • We are delighted to launch the 2024 World Social Work Day Poster. IFSW. 2023.11.01. LINK

 

Írta: Dr. Tóth Anikó Panna, SZMME Nemzetközi Munkacsoport vezetője, DE-ETK Társadalomtudományi és Szociális Munka Tanszék adjunktusa