SzMME – 2023. évi összefoglaló

A 2023-as év az Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének életében több, mint mozgalmas volt. Közeledve az éves közgyűlés felé közzétesszük a beszámoló tervezet alapján, mi mindent is csináltunk az évben.

 

1. Adminisztratív feladatok

A 2023. év során 1 alkalommal tartott az SzMME közgyűlést, ezen egy új elnökségi tagot választottunk, illetve a 2022. évi szakmai és pénzügyi beszámoló ismertetésére és elfogadása került sor.

 

A 2023-ban összesen 14 alkalommal ült össze az Elnökség. Az elnökségi ülések online formában zajlottak. A 14-ből 5 alkalommal tartottunk nyílt elnökségi ülést, melyre meghívtuk a teljes tagságot. Ezeken az üléseken az SzMME működésével kapcsolatos átfogó témákat dolgoztunk fel. Az elnökségi üléseken 38 határozat született, melyek többsége (21 határozat) az új tagok felvételéről szóló elnökségi döntés volt, de szervezetközi együttműködésekről, delegálásokról is született döntés.

 

Az elnökségi üléseken készült jegyzőkönyvek és a közgyűlés jegyzőkönyve – az adatvédelmi anonimizálást követően – az SzMME honlapjáról elérhetők.

 

Az elnökségi ülések közötti időtartamban az elnökség tagjai folyamatosan egyeztettek elektronikus úton, ebbe az egyeztetésbe bevontuk mindazon tagokat is, akik aktivitásukkal jelentős mértékben hozzájárultak az egyesület működéséhez (munkacsoportok vezetésében vagy egyéb feladatokban). Az egyéb adminisztratív feladatként az SzMME működését érintően elvégeztük a közérdekű önkéntesek fogadáshoz szükséges regisztrációt.

 

2. Tagság

A 2023. év eleji taglétszám 97 fő volt. Az év során belépő tagok száma 21 fő, ebből pártoló tagként lépett be 1 fő. Az év során kilépő tagok száma 7 fő volt, ebből pártoló tag 1 fő. Elutasított tagfelvételi kérelem nem volt. Az év végi záró taglétszámunk 111 fő. Továbbra is bővülő tagságról tudunk beszámolni, de a bővülés lassú ütemben történik.

tagsag2023

 

3. Szakmai tevékenység

Az SzMME a 2023. évben is törekedett a korábban megkezdett tevékenységek folytatására és bővítésére. Az év során a főbb szakmai tevékenységeink a következők voltak:

 

3.1. Felmérés

Az elmúlt kb. 3 éves időszakban rengeteg munka zajlott az SzMME szakmai megújulásáért, egyszerre igyekeztünk lépésről lépésre az egyesület helyzetét stabilizálni és az aktuális hazai viszonyoknak megfelelő új működési új pályára állítani. E folyamat egyik állomása volt az a kérdőíves felmérés, melyet 2023. június 12. és 23. között bonyolítottunk le. Összesen 211 fő töltötte ki online a kérdőívet, ennek 29%-a aktív tag, ugyanilyen arányban belépni szándékozók, a fennmaradó részben a szervezet tevékenysége iránt érdeklődők adtak válaszokat. A felmérés eredményére építve dolgoztunk tovább az SzMME fejlesztésén, illetve ez a folyamat folytatódik 2024-ben is. A felmérés összefoglalója elérhető az SzMME honlapján, az egyes kérdésekkel kapcsolatos eredményeket részletesen bemutattuk a közösségi oldalunkon.

feladat

 

3.2. Munkacsoportok tevékenysége
Az egyesületnek 2023-ban 5 tematikusan szervezett, aktív munkacsoportja volt. A korábbi tapasztalatok és a felmérésben kapott visszajelzések alapján igyekeztünk módosítani a csoportok működésén. Szeptemberben az SzMME Alapszabálya alapján készítettünk egységes ügyrendet a munkacsoportokhoz (honlapról elérhető).

 

Az etikai munkacsoport a 2023. évben 2 online ülést tartott. A munkacsoport tevékenysége a 3Sz Etikai Kollégiumának munkájához kapcsolódott, melyben az SzMME 3 fő küldöttel vett részt 2023-ban.

 

Az érdekvédelmi munkacsoport egy alkalommal ülésezett, ezen az akkor körvonalazódó minimálbér és bérminimum emelésről, illetve a közalkalmazotti besorolással kapcsolatos anomáliákat tárgyalta.

 

A gyorsreagálású munkacsoport ad hoc munkacsoportként működött az év során. A munkacsoport az újpesti „Aranyhíd” Gyermekek Átmeneti Otthonnal kapcsolatos állásfoglalás, illetve több más levél (pl. a bentlakásos intézmények rezsitámogatásával kapcsolatos levél) megfogalmazásában vett részt. A tagokat a témának megfelelően vontuk be a feladatokba. Februárban az érdekvédelmi szervezetek lehetőségeivel kapcsolatban online munkacsoport-ülés volt.

 

A nemzetközi munkacsoport igen aktív volt az év folyamán. Az IFSW Európai szekciója 2023. májusában szervezte meg éves küldöttgyűlését és szakmai konferenciáját Prágában. A küldöttgyűlés 2023. május 19-21., az európai konferencia 2023. május 21-24. között zajlott. Az SZMME részéről 3 fő jelenléti, 1 fő online formában vett részt az eseményen.

Delegates meeting

 

Részvételről részletes beszámolót írtunk az SzMME honlapján, a tagságnak online is beszámoltunk, továbbá összefoglaló cikk jelent meg a Párbeszéd szociális munka folyóiratban, a Szolidaritás konferencián is kapcsolódtunk a témához egy előadással.

 

A konferencia tematikájához kapcsolódva az ökö-szociális szemlélettel kapcsolatban külön online munkacsoport ülést tartottunk júniusban. Szeptember 25-én online megbeszélést tartottunk az izraeli szociális munkások szervezetével a szociális munkát érintő antidemokratikus folyamatokról egyeztetve. A 2023. november 14-i szakmai konferenciára meghívtuk Ana Radulescut, az IFSW Europe elnökét, aki Jótékonyság vagy professzionális szociális munka? című előadásában a karitatív segítség és a professzionális szociális munka különbségeiről beszélt.

 

ana

 

Az STB (Sokszínűség, Tolerancia, Bizalom) munkacsoport az UNIDIV pályázat belső munkacsoportjaként működött, tevékenysége a projekt támogatására irányult és az LMBTQIA+ közösséggel kapcsolatos híreket osztott meg a belső felületein.

 

A szupervíziós munkacsoportot 2023 szeptemberében hoztuk létre a szociális szakma szupervíziójának támogatására. Mivel a 3Sz is tervezte a saját szupervíziós munkacsoportjának újraindítását, ezért első sorban az ebben való közreműködést céloztuk meg. Ez az együttműködés lassan indul meg, így a munkacsoport működésében újra kell gondolni néhány elemet.

 

3.3. Érdekképviseleti kampányok, levelek, állásfoglalások

Szakmai érdekképviseleti szervezetként az alábbi tevékenységeket végeztük az év során:

 • Az újpesti „Aranyhíd” Gyermekek Átmeneti Otthonban kialakult helyzetről, s annak nyilvánosság előtt zajló részéről szakmai véleményt készítettünk, amit országos sajtó is hivatkozott. Elemzésünk során nem egy adott személy vagy szervezet objektív felelősségét kerestük, hanem azokat a probléma-jelenségeket próbáltuk azonosítani, melyek a szakmai működést akadályozva vezettek a helyzet eszkalációjához.
 • A rezsiköltség támogatással kapcsolatban a nem állami fenntartók összefogását koordinálva levelet írtunk a Belügyminisztérium illetékes államtitkárságának. A levél elkészítésében 32 civil szervezet vett részt, később további fenntartók csatlakoztak a kezdeményezéshez. A levélre kaptunk hivatalos, de megoldást nem jelentő választ. Megjegyzendő, hogy a későbbiekben a kormány úgy módosította a szabályozást, hogy a nem állami fenntartók támogatási rendszere egységessé vált.
 • Szakmai állásfoglalások körében a társadalmi egyeztetés során véleményeztük a nem állami fenntartóknak nyújtandó rezsiköltség támogatásról, illetve a szociális ágazati pótlékkal kapcsolatos jogszabály-tervezetet. Véleményeztük továbbá az ellenzéki pártok több elképzelését is, az üdülési támogatásról szóló törvénytervezetet és egy gyermekvédelmi határozat-csomagot - mindezek természetesen elérhetők a honlapon.
 • A nemzeti konzultáció 10. kérdéséről állásfoglalást jelentettünk meg.
 • 2 alkalommal a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetéhez (MKKSZ) kapcsolódva részt vettünk a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum (SzÁÉF) ülésén. Az ágazati bérhelyzettel kapcsolatban szociális ágazati bértábla-javaslatot készítettünk és nyújtottunk be.

 

3.4. Szervezetközi együttműködések

A szervezetközi működést tekintve aktívan részt vettünk és veszünk a Szociális Szakmai Szövetség (3Sz) munkájában. Az SzMME első sorban a szakmai állásfoglalások előkészítésében, illetve a nemzetközi kapcsolatok terén vállalt feladatokat. Az SzMME elnökségének 2 tagja a 3Sz elnökségében delegált tagként vesz részt, ezen felül 3 tagunk vesz részt az Etikai Kollégium munkájában. Ennek keretében észt veszünk az Etikai Kollégium ügyrendjének revíziójában. A 3Sz tagszervezeteként bekapcsolódtunk a márciusi Civil sugárút rendezvénybe.

 

Rendszeresen egyeztetünk a területi szakszervezetekkel, kiemelten a SZÁD és az MKKSz vezetőségével. Dolgozunk azon, hogy a már meglévő szakmai kapcsolatainkat erősítsük és mélyítsük, illetve más szakmai szervezetekkel is szorosabb együttműködés alakuljon ki. Az év során kapcsolódtunk a közös érdekképviseleti fellépésekhez.

 

collage_0131b

 

A SZÁD-SzMME közös szervezésében indult el a SzocPresszó, ami az előző évben 5 alkalmat foglalt magába.

 

Az SzMME tagja International Federation of Social Workers (IFSW) szervezetének, az évben több alkalommal kapcsolódtunk a szervezet programjaihoz .

 

Csatlakoztunk az Utcáról Lakásról Egyesülettől a 11. Lakásmenetéhez, illetve a lakáspolitikai fórumhoz, illetve a Méltóságot a Romáknak Mozgalom  megrendezett Roma Büszkeség napjához, mindkét rendezvényen több tagunk megjelent.

 

3.5. UNIDIV projekt

Az SzMME konzorciumi partnerként vett részt 2022. január és 2023. december között a Sokszínű Egység: Az LMBTQI egyenlőség érvényesítése a szakmai szervezetek munkájában Magyarországon című projektben (CERV-2021-EQUAL/101049716). A projekt megvalósítása azért is kiemelendő, mert a  program (az SzMME eddigi pénzügyi viszonyaihoz képest) jelentős finanszírozás is társult. Az UNIDIV projekt egyben remek lehetőség volt arra, hogy egy hazai viszonylatban fontos társadalmi jelenségről gondolkodjunk közösen, és sajnálatos aktualitását adta az a kormányzati politikai kampány, amely a nemi identitásokat és szexuális orientációkat helyezte fókuszba, meglehetősen negatív kontextusban. A projekt keretében 2023-ban végrehajtott fontosabb feladatok:

 • 2 napos közös stratégia-alkotó, szervezeti együttműködést elősegítő program.
 • 4 órás téma iránt érzékenyítő foglalkozás főiskolai hallgatóknak és érdeklődő szakembereknek.
 • Projekt által előírt online és jelenléti meetingeken részvétel.
 • Tájékoztató anyagok (fact sheet) készítése (10 db 2 oldalas kiadvány).
 • Szakmai iránymutatás (guideline) kiadása (1 db 30 oldalas kiadvány).
 • Közös tanulási szeminárium szervezése (1 db).
 • Részvétel a program zárókonferenciáján (2023. december 9-10.) online és jelenléti formában, ezen 4 szakmai előadás prezentálása.
 • Részvétel a programmal kapcsolatos társszervezeti eseményeken (közös tanulási szemináriumok, ágazatspecifikus konferenciák).

A programmal kapcsolatos tájékoztatások, letölthető anyagok elérhetők az SzMME honlapján a Sokszínű egység menüpontból.

 

ceu

 

3.6. Konferenciák

A 2023. évben az SzMME két nagy szakmai rendezvény szervezésében és lebonyolításában is részt vett.

 

Az SzMME társszervezője volt a  „Szolidaritás egy befogadó társadalomért és a szociális szakmáért” címet viselő konferenciának 2023. október 13-án, melynek helyszínét az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar (ELTE TáTK) biztosította. A rendezvényen 27 előadás előadás hangzott el (plenáris előadásként, illetve 5 szekcióban), melyen összesen kb. 90 fő vett részt. A konferenciáról szóló beszámoló mellett több videó elérhető az SzMME YouTube csatornájáról.

 

collage_szolidaritas_2

 

2023. november 14-én került sor a hagyományos Szociális munka napi konferenciára az Angyalföldi József Attila Művelődési Központban, melynek az az SzMME idén is társszervezője volt és több programpont lebonyolításában aktív szerepet vállalt. A konferencián előadást  tartott Ana Radulescu, az IFSW Europe elnöke, tovább  délutáni szekcióban az SzMME volt elnökeit meghívva szerveztünk kerekasztal-beszélgetést. Ezen a rendezvényen megünnepeltük az SzMME fennállásának 35. évfordulóját is, ehhez kapcsolódóan egy kis kiállítást is berendeztünk. A konferencia költségeihez is hozzájárult egyesületünk. A rendezvényről készült beszámoló mellett itt is elérhetők videó formátumban egyes előadások és szekciók.

 

400220219_361239966438713_4836402541464802886_n

 

collage_szmme_kiallitas_kicsi

 

Részt vettünk a Göncz Árpádné tiszteletére rendezett konferencián, illetve több szakmai műhelymunkára kaptunk felkérést. A MACSGYOE éves siófoki konferencián is részt vett az SzMME több tagja.

 

3.7. BKMFÜ megbízások

A Bács-Kiskun Megyei fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. felkérésére az SzMME egy felzárkózási projekthez biztosított a szociális munkások számára szakmai támogatást, illetve egy jó gyakorlat kiadvány elkészítésében vettünk részt. A program 2023 I. félévében zárult. A BKMFÜ megbízása lehetővé tette, hogy a pályázat mellett olyan bevételi forrása is legyen az Egyesületnek, mely a működéssel kapcsolatos költségeinket fedezi.

 

3.8. Megemlékezés Inárcson

2023. július 11-én, Inárcson, az 5 éve elhunyt kolléganő emlékére megemlékezést szerveztünk, melyen 9 szakmai szervezet vett részt. Az SzMME mellett a Szociális Szakmai Szövetség (3Sz), a Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete (MACSGYOE), a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ), a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete (SZÁD), a Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete (SZTDSZ), a Szociális Munkások Demokratikus Szakszervezete (SzMDSz), a  Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (BDDSZ) és a Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület.

 

inarcs_2

 

3.9. Szervezeti kommunikáció

Az SzMME honlapján összesen 28 tartalom jelent meg az év során, melyekre összesen 7 ezer felhasználó közel 17 ezer alkalommal kattintott (Google Analitics alapján).  A közösségi médiában az SzMME hivatalos oldala mellett több szakmai csoportot is működtettünk (Előszoba, Társalgó, illetve az egyesületi munkacsoportok saját felületei). A Facebook oldalunknak december végén 1 442 követője volt, ebből 292 az év során csatlakozott.

 

Az év során 26 alkalommal kereste az Egyesületet a média egy-egy téma kapcsán.

 

Az év során törekedtünk arra, hogy a szociális területen hallgatókhoz is eljussunk, ennek keretében 2 alkalommal  KRE, másik 2 alkalommal pedig az ELTE hallgatóival beszélgettek az egyesület tagjai.

 

Az idei évben elindult a saját YouTube csatornánk, összesen 12 videó tekinthető, év végére 23 követővel, 1390 megtekintéssel. A csatornán rendezvény videók találhatók:

 • a Civil sugárút,
 • Szolidaritás konferencia vagy
 • a Szociális munka napi konferencia felvett anyagai.
podium

 

Idén elindítottuk a Hírlevél szolgáltatást, először csak e-mail formában, ősztől igényesebb, tartalmasabb megjelenéssel, havi rendszerességgel adunk hírt az SzMME tevékenységéről ( a hírlevélre feliratkozni az szmme.2022@gmail.com címre írva lehet) Az egyesület felületein havi szinten beszámolunk az eseményekről a tagságnak.

 

4. Pénzügyi működés

Az SzMME éves bevétele tagdíjakból, magánszemélyektől származó adományokból, pályázati támogatásból és vállalkozási tevékenységből állt össze. A 2023-ra előírt tagdíjak 81%-a folyt be, arányait tekintve az előző évnél (73%) magasabb befizetési hajlandóságot tapasztaltunk. A tagdíjakból származó bevétele 33%-kal magasabb az előző évinél. Az egyéb (magánszemélyektől érkező) támogatásokból az előző évinél kevesebb érkezett az egyesülethez. A 2021-ben elnyert UNIDIV (CERV-202 1-EQUAL/101049716) pályázat adta a bevételek legnagyobb részét, de ez alapvetően kötött felhasználású forrás volt. Ezen túl az egyesület saját vállalkozási tevékenységéből származott bevétel.

 

Az SzMME éves kiadása működési kiadásokból, szervezeti tagdíjakból, a pályázati megvalósításhoz kapcsolódó kifizetésekből és egyéb kiadásokból állt össze. A működéssel kapcsolatos alapvető költségekközé tartozik pl. a könyvelői díj, számlázó-program éves díja, banki költségek, honlap fenntartási díja, irodaszer. Itt több tételben sikerült megtakarítást elérnünk az előző évekhez képest. Szervezeti tagdíjat az IFSW / IFSW Europe és a Szociális Szakmai Szövetség felé fizetett. Az UNIDIV pályázat költségei voltak a projekt vezető (project officer) és az asszisztens (project assistant) személyi kifizetései, dologi kiadásként a vásárolt szolgáltatások, rendezvénnyel kapcsolatos költségek, kiküldetés. Egyéb kiadásaink voltak a rendezvény költségek (Szociális munka napi konferencia) és a vállalkozói tevékenységhez kapcsolód munkadíj (személyi költségként) és útiköltség-térítés.

 

Összességében az SzMME a korábbi évekkel szemben több bevételi forrásra támaszkodott, a tagdíjak és természetes személyektől érkező támogatások mellett az UNIDIV projekt és a vállalkozói tevékenység is jelentős bevételt biztosított, a működési költségeket pedig sikerült több területen mérsékelni. A részletes pénzügyi adatokat az Egyesület pénzügyi mérlegkivonata tartalmazza (ezt a közgyűlést követően töltjük fel a honlapra).

 

torta

Záró gondolatok

Az aktuális hazai társadalmi körülmények nem kedveznek a civil aktivitásnak: a szociális terület olyan témákkal, problémákkal dolgozik, melyek most nem kedvesek a politikai véleményformálóknak és a társadalomnak sem. A politikai kampányok, a szakmát érintő változások megnehezítik a szociális munka értékeinek képviseletét és a gyakorlati megvalósítást, a szakma hazai állapota is erős kihívást jelent a szakmai szervezeteknek.

 

Mindezek ellenére úgy vélem, hogy újjáéledése óta az SzMME minden évben többé és jobbá tudott válni, az éves beszámolóból láthatjátok, hogy törekedtünk arra, hogy önállóan és más szervezetekkel együttműködve dolgozzunk a szociális szakmáért.

 

Bízunk benne, hogy a beszámolóban látottak meghozzák a kedvet a csatlakozáshoz, hiszen minél többen vagyunk, annál többet tudunk tenni, elérni...

 

Meleg Sándor

elnök