Együttgondolkodás az öko-szociális munkáról

"Jelen vagy jövő? Együttgondolkodás az öko-szociális munka magyarországi vonatkozásairól" címmel szervezett online beszélgetést az SzMME 2023. június 21-én. A beszélgetés témája kapcsolódott a prágai IFSW konferencián felvetett szakmai kérdésekhez, szóba került az öko-szociális munka jelentése, kihívásai, magyarországi relevanciája, a fenntarthatóság mibenléte, a szociális munka és a természeti környezet kapcsolódási pontjai, illetve ennek a szemléletnek a hazai vonatkozásai.

 

A bevezető előadás Kosztka Júlia szociális munkás, vadon- és kalandterápiás tréner, a témában kutató doktorandusz tartotta, ennek diasora az alábbiakban elérhető (kattints a képre):

 

 

Az előadáshoz kapcsolódóan a megjelentek megosztották kérdéseiket, gondolataikat az öko-szociális munka hazai megvalósíthatóságával kapcsolódóan. Felmerültek kérdések az öko-szociális irányzat és a kapitalizmus-kritika, a radikális szociális munka kapcsolatáról is. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a téma tárgyalását több irányban is érdemes folytatni, részben az öko-szociális munka gyakorlati megvalósíthatósága irányában, részben annak hazai képviseletével kapcsolatban.

 

Az előadás diasorán túl ebben a cikkben összegyűjtjük azokat az online elérhető anyagokat, publikációkat, melyek az érdeklődőknek hasznosak lehetnek a téma tanulmányozásában. Az elérhető anyagok körét folyamatosan bővítjük.

 

Olvasnivalók

folyt. köv.